dijous, 25 de setembre del 2008

Un tast gustós d'idees

Aquesta vesprada, la Nau ha acollit la presentació del tercer número de Transfer, una edició de caràcter anual promoguda per l’Institut Ramon Llull amb la col·laboració de la Universitat de València. La proposta té com a objectiu presentar a la comunitat internacional una selecció dels continguts que incorporen les publicacions periòdiques d’alta divulgació procedents del conjunt de l’àmbit lingüístic català. Estem, doncs, davant una «revista de revistes», tal com els seus responsables l’han definida: es trien un conjunt d’articles, es tradueixen a l’anglés i s’editen acompanyats d’un disseny gràfic acurat que compta amb la col·laboració especial d’un artista plàstic de prestigi. El resultat final és una mena de menú degustació que dóna a conéixer el pensament dels nostres intel·lectuals i, a través d’aquests, les realitats de la nostra societat.
Les paraules del director de l’Institut Ramon Llull i del rector de la Universitat de València, així com també els parlaments dels professors Antoni Furió i Josep Lluís Gómez Mompart, han posat de manifest la substancial aportació valenciana al projecte: primerament, perquè Caràcters, Espill i Mètode nodreixen la publicació a partir d’una nòmina d’autors destacats (Gustau Muñoz, Josep Lluís Barona, Joan Francesc Mira, etc.); en segon lloc, perquè l’equip de Publicacions de la Universitat de València assumeix la responsabilitat efectiva de l’edició, i, per últim, perquè la seua impressió té lloc a casa nostra. Al capdavall, un protagonisme que contrasta amb el grau de participació de l’administració autonòmica en l’estructura del Llull, l’aportació de la qual és zero.
En el seu torn d’intervenció, Gómez Mompart ha incidit en la necessitat que tenim, en tant que comunitat lingüística minoritzada, de ser màximament imaginatius si volem sobreviure als temps de les globalitzacions més diverses. Jo afegiria, a més, que, juntament amb l’ocurrència d’idees, ens calen dosis de pragmatisme; és a dir, fórmules per tal d’optimitzar els recursos humans i materials de què disposem. Al meu parer, aquest és, precisament, el major encert de Transfer, que aprofita els esforços particulars de cada revista per a oferir, més enllà de les fronteres particulars, el bo i millor de la nostra literatura d’idees. Es tracta, doncs, d’una potent eina per a la promoció exterior de la llengua i la cultura pròpies, eix inspirador de la institució que impulsa la iniciativa.